Is Plug-in Hybrid EV worth it? | 2022 Kia Sorento

Amelia looks at the KIA Sorento V6 and runs through whether it’s worth buying the V6 Sorento over the latest 2022 Kia Sorento PHEV.

Read More